Η MARAN DRY MANAGEMENT INC. ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO14K ΚΑΙ OHSAS18K

Η MARAN DRY MANAGEMENT INC. ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO14K ΚΑΙ OHSAS18K

Januar 13, 2023 0 Von admin

Μετά από διήμερο έλεγχο σταδίου 1 τον Σεπτέμβριο του 2017 και τετραήμερο έλεγχο σταδίου 2 που ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος τον Ιούνιο, το σύστημα διαχείρισης της Maran Dry Management Inc. αξιολογήθηκε από την ABS Quality Evaluations και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τις καθορισμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το ISO 14001:2015.

Αυτή η έγκυρη πιστοποίηση σηματοδοτεί και αποδεικνύει ότι η MDM δεσμεύεται να διεξάγει τις δραστηριότητές της με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο με απώτερο στόχο την εξάλειψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, οποιασδήποτε επίδρασης στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στους φυσικούς πόρους.

Στόχος της εταιρείας είναι η περιβαλλοντική αριστεία πέρα ​​από τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Κατά την ίδια διαδικασία ελέγχου από την ABS Quality Evaluations, το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας της Maran Dry εξετάστηκε και επαληθεύτηκε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το OHSAS 18001:2007.

Η πιστοποίηση έναντι τέτοιων απαιτητικών προτύπων υποδηλώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υψηλές προδιαγραφές επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής στα πλοία, διασφαλίζοντας έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας και προάγοντας τη συστηματική εφαρμογή στοχευμένων σχεδίων δράσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και την υγιεινή μακροπρόθεσμα.

Συνολικά, η Maran Dry διατηρεί Πιστοποίηση, πέραν της συμμόρφωσης με υποχρεωτικούς κανονισμούς όπως ISM/ISPS/MLC, κατά ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001 και TRACE.

Η ενσωμάτωση αυτών των υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων στις δραστηριότητές μας αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες μας, στους ανθρώπους μας στο πλοίο και στην ξηρά και στον κλάδο μας γενικότερα.