▷Τι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός;  φάσεις και κλειδιά

▷Τι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός; φάσεις και κλειδιά

Januar 17, 2023 0 Von admin

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο παράδειγμα στο οποίο το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες που προκαλούν αναστάτωση μεταμορφώνουν την κοινωνία και τις εταιρείες. Σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι καταναλωτικές συνήθειες και ως εκ τούτου τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών αλλάζουν.
Είναι καιρός να αποδεχτούμε νέες προκλήσεις και να αναλάβουμε μια πολιτισμική αλλαγή στον οργανισμό μας που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Είναι η διαδικασία προσαρμογής ολόκληρου του οργανισμού σε ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη.
Επηρεάζει όλα τα τμήματα της εταιρείας, ανθρώπινο δυναμικό, μάρκετινγκ, παραγωγή, πωλήσεις, διοίκηση, εξυπηρέτηση πελατών και φυσικά διαχείριση. Ένα νέο επιχειρηματικό όραμα είναι απαραίτητο με βάση μια νέα οργανωτική κουλτούρα στην οποία εμπλέκεται ο πυρήνας της εταιρείας, η στρατηγική της, οι διαδικασίες της, οι άνθρωποι της, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της.

Η επιτυχία μιας διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού συνεπάγεται αύξηση εσόδων και εξοικονόμησης κόστους για την εταιρεία. Υπάρχουν όμως και άλλα οφέλη που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η βελτίωση της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας των πελατών ή η αύξηση των κινήτρων και η συμμετοχή εργαζομένων λόγω της μείωσης των επαναλαμβανόμενων εργασιών χάρη στον αυτοματισμό που επιτρέπει η τεχνολογία.

Φάσεις και κλειδιά του ψηφιακού μετασχηματισμού

Για να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών αποτελεσματικά και αποδοτικά, παρακάτω περιγράφουμε ένα μοντέλο που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές εταιρείες από την Espinosa Consultores.

Οραμα:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενός οργανισμού είναι επιτυχής μόνο όταν υπάρχει συνολική δέσμευση από τη διοίκηση, δηλαδή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας πρέπει να είναι ο κινητήρας της διαδικασίας ψηφιοποίησης της εταιρείας. Χωρίς τη μέγιστη συμμετοχή της διοίκησης, θα είναι εντελώς αδύνατο να γίνει μια τέτοια αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα.

Είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί ένα επιχειρηματικό όραμα που βασίζεται σε μια νέα ψηφιακή κουλτούρα που μεταδίδεται εγκάρσια σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Μια αφοσιωμένη ηγεσία θα κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας απλής εφαρμογής τεχνολογιών και του αληθινού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Personas:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια τεχνολογική αλλαγή, είναι μια αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω της τεχνολογίας. Οι εταιρείες αποτελούνται από μια ανθρώπινη ομάδα, επομένως δεν είναι οι εταιρείες που μεταμορφώνονται ψηφιακά αλλά οι άνθρωποι. Αυτή η διευκρίνιση είναι απαραίτητη για να τονιστεί η σημασία των ανθρώπων στη διαδικασία ψηφιοποίησης των εταιρειών.

Ο άνθρωπος από τη φύση του φοβάται την ανασφάλεια της αλλαγής, γι‘ αυτό μια από τις κύριες προκλήσεις είναι να κάνει την ανθρώπινη ομάδα να χάσει τον φόβο και να δει τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης. Για αυτό, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση σε διαφορετικά ψηφιακά θέματα, προωθώντας το Employer Branding, τον εντοπισμό ψηφιακών επιρροών εντός του οργανισμού, τη δημιουργία λιγότερο κάθετων δομών ή την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, πρέπει να ενσωματώσουμε θέσεις διαχείρισης ψηφιακού προσανατολισμού, οι οποίες βοηθούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διευκολύνει τον μετασχηματισμό. Για παράδειγμα: Chief Digital Officer, Digital Marketing Manager, Chief Technology Officer, κ.λπ. Άλλοι πιο λειτουργικοί ψηφιακοί ρόλοι είναι επίσης απαραίτητοι, όπως οι φιγούρες του ειδικού SEM, του web developer, του Social Media Manager, του SEO specialist, του Data Scientist… Πώς καταφέρνουμε να προσελκύσουμε αυτό το ψηφιακό ταλέντο; Η επιλογή του προσωπικού πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ψηφιακό κόσμο: ανίχνευση ταλέντων στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργία θετικής ψηφιακής εικόνας ως εργοδοτική εταιρεία ή καθορισμός στρατηγικών εργαζομένων ως πρεσβευτές επωνυμίας.

Διαδικασίες:
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεπάγεται μια ορισμένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η οποία μας επιτρέπει να κατευθύνουμε την ανθρώπινη ομάδα μας σε πιο στρατηγικές λειτουργίες. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, καταφέρνει να μειώσει χρόνους, κόστη αλλά και ανθρώπινα λάθη.

Μέσω της ψηφιοποίησης θα αποκτήσουμε νέα δεδομένα για τις διαδικασίες μας. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα σύστημα για τη σύλληψη, τη μέτρηση και την ανάλυση των εν λόγω δεδομένων. Χάρη στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τη λήψη αποφάσεων, θα είμαστε μια πιο ευέλικτη εταιρεία και, τελικά, θα προσφέρουμε περισσότερη αξία στους πελάτες μας.

Πελάτης:
Ο καταναλωτής είναι όλο και πιο ψηφιακός και υιοθετεί μια μεγαλύτερη ψηφιακή αλληλεπίδραση με τις εταιρείες. Εάν αυτό δεν υπάρχει ή δεν βελτιστοποιηθεί, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στους καταναλωτές και να οδηγήσει στην αναζήτηση άλλων εμπορικών σημάτων που έχουν ένα βέλτιστο ψηφιακό μοντέλο. Επομένως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να καθοδηγείται από την τεχνολογία αλλά από τον πελάτη.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ψηφιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Για αυτό, είναι απαραίτητο μέσω του Social CRM, να μελετήσουμε και να γνωρίσουμε τον πελάτη μας μέσω ενεργητικής ακρόασης και ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων. Οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις εταιρείες μέσω διαφορετικών καναλιών, είναι ζωτικής σημασίας να εντοπιστούν όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη για να βελτιώσουν την εμπειρία τους. Η εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαφορετικών καναλιών, όπως η αμεσότητα του Twitter, είναι πραγματικότητα για πολλούς τομείς. Ο χάρτης ταξιδιού πελατών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την ανάλυση των διαφορετικών σημείων επαφής μεταξύ του πελάτη και της επωνυμίας σε όλη τη διαδικασία αγοράς.

Μετρήσεις:
Εάν πραγματοποιήσουμε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, πρέπει επίσης να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα των στρατηγικών και των ενεργειών που πραγματοποιούνται.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε με τη διαδικασία μετασχηματισμού και την επένδυση που πρόκειται να κάνουμε, για να επιλέξουμε αργότερα αυτούς τους δείκτες διαχείρισης KPI των στόχων που θέλουμε να μετρήσουμε και που αργότερα θα συμπεριλάβουμε στο πίνακας βαθμολογίας.
Μερικά παραδείγματα μετρήσεων είναι: η ευελιξία της αλλαγής, οι δείκτες χρήσης ψηφιακών εργαλείων από τους υπαλλήλους, οι επισκέψεις στον ιστότοπο, οι μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος στις διαδικασίες, η ποιότητα των υπηρεσιών κ.λπ.

Όπως είδαμε σε όλο το άρθρο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μόνο τεχνολογία. Για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, είναι απαραίτητο να εργαστείτε σε πολλές πτυχές του οργανισμού, όπως: ο επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών, η επιλογή ψηφιακού ταλέντου, το όραμα, η εμπειρία του πελάτη και η μέτρηση των αποτελεσμάτων για συνεχή βελτίωση.
Αναμφίβολα, εάν οι εταιρείες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον για να βρουν νέες ευκαιρίες και να είναι πιο αποτελεσματικές. Οι αλλαγές που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν πρέπει να σημαίνουν το τέλος του κόσμου, αλλά την αρχή ενός νέου.