Korporatīvās ilgtspējas uzticamības pārbaude — publicēts Komisijas priekšlikums — Corporate Finance Lab

1
Korporatīvās ilgtspējas uzticamības pārbaude — publicēts Komisijas priekšlikums — Corporate Finance Lab

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar savu ilgi gaidīto priekšlikums par korporatīvās ilgtspējas uzticamības pārbaudi. Ar šo priekšlikumu Eiropas Komisija vēlas uzlikt uzņēmumiem pienākumu profilaktiski apzināt cilvēktiesību pārkāpumu un videi nodarītā kaitējuma risku savā vērtību ķēdē.

Uzticības pārbaudes pienākums tiek uzlikts lieliem uzņēmumiem vai mazākiem uzņēmumiem (ar vairāk nekā 250 darbiniekiem), kas darbojas noteiktās riska nozarēs. Jo īpaši ir atsauce uz mākslu. Priekšlikuma 25. punkts, kas attiecas uz direktoru rūpības pienākumu:

“1. Dalībvalstis nodrošina, ka, pildot pienākumu rīkoties uzņēmuma interesēs, 2. panta 1. punktā minēto uzņēmumu direktori ņem vērā savu lēmumu sekas attiecībā uz ilgtspējības jautājumiem, tostarp attiecīgā gadījumā cilvēktiesības. , klimata pārmaiņas un vides sekas, tostarp īstermiņā,
vidēja un ilgtermiņa.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvie un administratīvie akti, kas paredz direktoru pienākumu nepildīšanu, attiecas arī uz šā panta noteikumiem.

Šis priekšlikums būs sarunu priekšmets Eiropas sarunās tuvāko mēnešu laikā. Paredzams, ka šīs sarunas būs spraigas.